UA-23440510-5
 
  • PA

Informace k výpočtu dílčího základu

Aktualizováno: 9. kvě 2019

Finanční správa dne 23.04.2019 na svých stránkách zveřejnila informace k výpočtu dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019.


Informace se týkají těch zaměstnavatelů, kteří zpracovávají mzdy zaměstnancům ze zahraničí, resp. zaměstnanců, kteří jsou pojištěni dle předpisů sociálního zabezpečení mimo ČR.


Do konce roku 2018 se při výpočtu mzdy do superhrubé mzdy zahrnovalo tzv. „hypotetické“ tuzemské povinné pojistné (tj. povinné pojistné, které by bylo hrazeno zaměstnavatelem, pokud by zaměstnanec přispíval do českého povinného pojistného systému).


Od 01.01.2019 se uplatňuje režim jiný:


a). Zaměstnanci (rezidenti i nerezidenti ČR) pojištěni v zahraničí mimo EU, EHP a Švýcarsko


Zůstává zachován režim platný do konce roku 2018, tzn. do superhrubé mzdy se zahrnuje „hypotetické“ tuzemské povinné pojistné (tj. povinné pojistné, které by bylo hrazeno zaměstnavatelem, pokud by zaměstnanec přispíval do českého povinného pojistného systému).


b). Zaměstnanci pojištěni v zahraničí (EU, EHP a Švýcarsko)


Není podstatné, ve kterém státě je zaměstnanec daňovým rezidentem, pro účely stanovení superhrubé mzdy je podstatné, v jakém státě je zaměstnanec pojištěn. Tzn. i na daňového rezidenta Kanady, na kterého se vztahuje povinné pojistné na Slovensku, se bude aplikovat novela ZDP a příjem ze závislé činnosti ke zdanění vČeské republice bude navýšen o slovenské povinné pojistné.


https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/upozorneni-pro-platce-dane-ze-zav-cinnosti-9731


S přáním pěkného dne,


Váš tým TrimmTax

22 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše