UA-23440510-5
top of page
  • PA

Změna pracovního poměru - povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Aktualizováno: 10. 2. 2023

Změna pracovního poměru z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele


Je pravděpodobné, že řada z Vás tento rok změnila či má v plánu změnit svého zaměstnavatele. Ekonomika ČR je na vrcholu či těsně za ním, mzdy a platy výrazně rostou a nezaměstnanost je na velmi nízké úrovni. Je třeba mít na paměti, že změna pracovního poměru přináší několik povinností ze strany zaměstnance i zaměstnavatele.


Pohled zaměstnance:


Nástup do nového zaměstnání


Potřebné doklady, návštěva lékaře a seznámení se s pracovištěm:


- Základními doklady, se kterými byste se měl dostavit na personální oddělení zaměstnavatele či ukázat/předat odpovědného zaměstnanci, je občanský průkaz nebo cestovní pas a kartičku své zdravotní pojišťovny.

- Pokud budete dokládat své vzdělání, pak je nutná kopie maturitní zkoušky nebo vysokoškolského diplomu.

- Nezapomeňte se cestou zastavit na poště pro výpis z rejstříku trestů.

- Při podpisu pracovní smlouvy budete potřebovat sdělit zaměstnavateli své číslo bankovního účtu, na který vám bude chodit čistá mzda.

- Pokud mzda není uvedena přímo v pracovní smlouvě, budete muset podepsat vedle pracovní smlouvy i ještě mzdový výměr, kde bude mzda uvedena. Dejte si však pozor, pokud bude vaše mzda uvedena pouze ve mzdovém výměru, a ne v pracovní smlouvě, může být bez vašeho souhlasu kdykoli změněna nebo upravena. Pracovní smlouva je smluvní ujednání mezi stranami, tj. lze jí měnit jen po dohodě obou těchto stran, kdežto výměr představuje jednostranné vyměření mzdy, tj. v případě změny není nutný souhlas obou stran.

- V případě, že se nejedná o Vaše první zaměstnání, vezměte si sebou i zápočtový list od bývalého zaměstnavatele, ten slouží k výpočtu vašeho starobního důchodu, až dovršíte požadovaný věk.

- Nový zaměstnavatel bude po vás také chtít buď předem, nebo během prvních dní nástupu, přinést od vašeho praktického lékaře vstupní lékařskou prohlídku o vašem zdravotním stavu, resp. Váš pošle k lékaři, který pro zaměstnavatele zajišťuje plnění povinností zdravotních prohlídek zaměstnanců.

- Posledním a neméně důležitým krokem je seznámení se s firmou kam nastupujete, představení se s kolegy, se kterými budete pracovat a obeznámení se s vaší pracovní náplní a úkoly, které vás budou čekat. K tomu náleží i seznámení se s interními předpisy a pravidly Vašeho nového zaměstnavatele, tj. např. s předpisy o pracovní době, dovolené, bezpečnosti práce apod.

- Dávejte si pozor na to, že některá důležitá fakta či některé podmínky pro výkon Vaší nové práce nejsou obsaženy v pracovní smlouvě, ale v interních předpisech zaměstnavatele. Neváhejte zaměstnavatele požádat o přečtení těchto závazných interních pravidel ještě před tím, než novou pracovní smlouvu podepíšete.


Výstup ze stávajícího zaměstnání


Nikdo není v jednom zaměstnání věčně. Čas od času přijde důvod, který zapříčiní, že zaměstnání budete muset změnit.


Ve zkušební době


- V rámci zkušební doby můžete odejít prakticky ze dne na den, a to bez udání důvodu.

- Podobně to může udělat i zaměstnavatel vůči Vám, pokud s vámi není spokojen.

- Moc se o tom neví, ale pokud ve zkušební době onemocníte a necháte si od lékaře napsat neschopenku, pak se zkušební doba o dny vaší neschopnosti prodlužuje.

- Žádost o zrušení pracovního poměru musíte doručit svému zaměstnavateli nejlépe písemně, nebo datovou schránkou.


Po zkušební době


- Při odchodu ze zaměstnání máte dvě základní možnosti. Buď se se zaměstnavatelem domluvíte, pak se jedná o dohodu o ukončení pracovního poměru, nebo musíte podat klasickou výpověď z pracovního poměru.

- Při klasické výpovědi je nutné počítat s výpovědní lhůtou, která začíná běžet až od následujícího měsíce.

- Aby vaše výpověď byla platná, musí obsahovat veškeré náležitosti, jako například veškeré osobní údaje o vás i o zaměstnavateli, datum uzavření pracovní smlouvy, datum doručení výpovědi a váš podpis.


Propuštění zaměstnance zaměstnavatelem


- Pro hrubé porušení pracovní kázně a neplnění úkolů vás může zaměstnavatel propustit. V takovém případě bez nároku na odstupné. Předcházet však bude vytýkací dopis ze strany zaměstnavatele.

- Druhou možností vašeho propuštění mohou být organizační důvody, kdy zaměstnavatel ruší celé oddělení nebo pracovní pozice. V takovém případě máte právo na příslušné odstupné v souladu se zákonem.


Doklady při ukončení pracovního poměru


- Na personálním oddělení či u odpovědné osoby si vyžádejte zápočtový list a evidenční list důchodového pojištění.

- Zkontrolujte si výstupní list zaměstnance, že u firmy, od které odcházíte, nemáte již žádné závazky. Protože tento dokument zůstává zaměstnavateli, je dobré si pořídit jeho kopii.

- A nakonec podepíšete předávací protokol o tom, že jste vrátil například půjčený automobil, mobil, klíče nebo ochranné pomůcky.Pohled zaměstnavatele:


Přijetí nového zaměstnance


Není vůbec důležité, zda nového zaměstnance přijímá nadnárodní korporace, akciová společnost, společnost s ručením omezeným nebo živnostník. Všichni tito vyjmenovaní zaměstnavatelé mají při přijetí nového zaměstnance stejné povinnosti dané zákonem.


Ohlašovací povinnost zaměstnavatele


- Od vzniku pracovního poměru, tedy od podepsání pracovní smlouvy, musí do 8 kalendářních dnů zaměstnavatel nahlásit svého nového zaměstnance u zdravotní pojišťovny, kde je zaměstnanec evidovaný.

- Ve stejném termínu nahlásí zaměstnavatel tohoto nového pracovníka na místně příslušné správě sociálního zabezpečení.

- Do 15 dnů od zahájení povinnosti srážet zaměstnanci daň z příjmů, resp. zálohovou daň, má zaměstnavatel ze zákona registrační povinnost u místního Finančního úřadu.

- Každý, kdo ve své firmě, společnosti nebo živnosti zaměstnává zaměstnance, je povinen přihlásit se a platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Tato povinnost je daná zákonem a k tomuto účelu je pověřena pojišťovna Kooperativa, a.s.

- Zaměstnavatel je dále povinen, na místně příslušném Úřadu práce, ohlásit obsazení volného pracovního místa.


Pracovně právní povinnosti zaměstnavatele


- První a základní povinností je řádně uzavřít pracovní vztah, vyhotovit pracovní smlouvu a mzdový nebo platový výměr (Mzdu pobírá pracovník v soukromé sféře, plat ve státní sféře).

- Zaměstnavatel si vyžádá od zaměstnance zápočtový list (pokud je), výpis z trestního rejstříku, potvrzení o zdravotní způsobilosti, doklady o ukončeném vzdělání, případně potvrzení o tom, že nový zaměstnanec je poživatelem invalidního důchodu.

- Každý nový pracovník musí být seznámen se mzdovými a pracovními podmínkami, musí být proškolen o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a musí být seznámen s interními pravidly či směrnicemi svého nového zaměstnavatele.

- V neposlední řadě musí zaměstnavatel získat od přijímaného zaměstnance souhlas s předáním osobních údajů a jejich zpracování.


Děkujeme za přečtení.


Váš tým TrimmTax


trimmtax logo, trimmtax s.r.o, trimmtax účetnictví
TrimmTax - S námi Vám bude lépe

4 229 zobrazení0 komentářů

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page