UA-23440510-5
top of page

Politika cookies, ochrana osobních údajů a právní ujednání

1. TrimmTax - Politika cookies

Pro zajištění přístupu na naše webové stránky na internetové adrese https://www.trimm.tax potřebujeme znát a uchovávat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku, tj. např. jak dlouho na naší stránce zůstáváte, zda se na stránky vracíte, co Vás na stránkách zajímá apod. Technickým způsobem, jak toho docílit, je používání tzv. cookies, což jsou malé textové soubory, které obsahují malé množství informací a které jsou uloženy z této webové stránky do Vašeho zařízení, z kterého na tuto webovou stránku přistupujete. Vámi používaný internetový prohlížeč následně při každé Vaší návštěvě tato cookies posílá zpět vůči naší webové stránce. Tento jednoduchý postup je celosvětovým standardem, který umožňuje zjistit určité množství informaci o návštěvnících webu.

 

Naše webová stránka tak rozpozná informace o Vašich preferencích jako uživatele webové stránky. Těmito preferencemi jsou např. kliknutí, historie návštěv webu apod. Současně může při návštěvě této webové stránky docházet ke shromažďování informací o jazyce či zemi, z které se na naše webové stránky připojujete. Informace získané prostřednictvím cookies není možné propojit s žádnou konkrétní osobou, tj. jsou anonymní. Nemusíte mít tak žádné obavy, že by cookies mohly sloužit k Vaší detailní identifikaci. Získané cookies jsou používány jen velmi omezeně a slouží taktéž k zajištění funkčnosti webu, k uchování informací o přizpůsobení stránky uživateli (např. volba jazyka), a k monitoringu, kolik unikátních uživatelů tuto webovou stránku navštěvuje.

Když se na naše stránky připojíte, automaticky se Vám zobrazí tzv. cookies banner, kde najdete jednak vysvětlení, jaké druhy cookies používáme, a jednak máte svobodnou a odvolatelnou volbu si určit, které cookies nám povolíte, a které nemůžeme používat. 

 

Mějte prosím na paměti, že můžete uživatelsky tato cookies odstranit či blokovat, což ale může ovlivnit Vaši uživatelskou zkušenost a je možné, že naše webové stránky Vám nebudou úplně přístupné z hlediska funkcionality jednotlivých částí. Internetové prohlížeče Vám umožňuji kontrolovat, jaké soubory cookies máte ve svém zařízení uloženy. Tyto cookies soubory můžete vymazat nebo nastavit blokování ukládání souborů cookies z webových stránek.

 

Vezměte prosím na vědomí, že používáme analytické nástroje pro sledování výkonnosti naší webové stránky (Google Analytics).

 

Vezměte prosím dále na vědomí, že na webové stránky jsme umístili grafická tlačítka, která odkazují na příslušné stránky sociálních sítí.

 

Jsme oprávněni používání cookies na naší stránce měnit způsobem, který zabezpečí především lepší funkčnost stránek.

Používáním našeho webu souhlasíte s těmito podmínkami používání Cookies.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme. 

2. TrimmTax - Ochrana osobních údajů

Tato webová stránka neshromažďuje žádné Vaše osobní údaje. Tato webová stránka neshromažďuje ani nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje).

Tato stránka může shromažďovat standardní informace o internetových událostech jako IP adresa, typ prohlížeče, čas a délka přístupu, odkazující webové adresy. Pro zajištění lepší funkčnosti našich stránek používáme tzv. cookies (vysvětlení viz výše).

Tato webová stránka obsahuje odkazy na sociální sítě v podobě grafických symbolů (ikon). V sociálních sítích, což jsou pro nás cizí externí aplikace, Vám může být provozovatelem dovoleno vkládat Vaše osobní údaje a sdílej je s ostatními uživateli. Nad těmito sociálními sítěmi a jejími uživateli nemáme žádnou kontrolu. Neneseme proto odpovědnost za jakékoliv použití, zneužití či jiné neoprávněné nakládání s jakýmikoliv osobními údaji nebo jinými informacemi, které vložíte do sociálních sítí, ze strany ostatních uživatelů.

Naše webové stránky využívají externí technologii a hosting, kde uplatňujeme z obchodního hlediska rozumné standardy technického zabezpečení údajů poskytovaných ze strany návštěvníků této webové stránky proti neoprávněnému přístupu, změně či zničení. Neručíme za žádné škody způsobené nelegálními kybernetickými aktivitami či škodami způsobenými působením vyšší moci.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme. 

3. TrimmTax - Právní ujednání a odpovědnost

Naše webová stránka včetně veškerých jejích částí obsahuje pouze a jen obecné informace a jejím prostřednictvím neposkytujeme žádné konkrétní odborné poradenství či jiné služby. Než učiníte jakákoliv rozhodnutí či jakékoliv kroky, které by mohly ovlivnit Vás jako osobu, Vaše finance či Vaše podnikání, berte prosím na vědomí, že byste je měli projednat s odbornými zaměstnanci společnosti TrimmTax s.r.o.

Naše webová stránka je poskytována tak, jak je, a nečiníme žádná konkrétní prohlášení k ní či jakékoliv záruky. Nezaručujeme, že tato webová stránka bude vždy bezpečná, bezchybná, bez škodlivých kódů a ani že bude splňovat jakákoliv technologická kritéria a kritéria výkonnosti a kvality. Implicitně se zříkáme všech záruk a tuto webovou stránku používáte na své vlastní riziko a berete na sebou plnou odpovědnost a riziko ztráty v důsledku jejího použití. Neneseme odpovědnost za žádné škody související nebo vyplývající z použití této webové stránky. Neručíme za žádné škody způsobené nelegálními kybernetickými aktivitami či škodami způsobenými působením vyšší moci.

Některé odkazy uvedené na této webové stránce odkazují na webové stránky či zdroje provozované třetími osobami, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu a u nich neneseme žádnou odpovědnost.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Děkujeme.

Váš tým TrimmTax

bottom of page